Φίλοι Του Περιβάλλοντος Ιερισσού
5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 01.jpg
5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 02.jpg
5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 03.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 01.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 02.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 03.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 04.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 05.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 06.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 07.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 08.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 09.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 10.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 11.jpg
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 12.jpg
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 01.jpg
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 02.jpg
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 03.jpg
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 04.jpg
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 05.jpg
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 06.jpg
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 07.jpg
ΠΑΝΔΟΙΚΟ 01.jpg
ΠΑΝΔΟΙΚΟ 02.jpg
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΛΙΤΙ 01.jpg
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΛΙΤΙ 02.jpg
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΛΙΤΙ 03.jpg
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΛΙΤΙ 04.jpg
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΛΙΤΙ 05.jpg
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΛΙΤΙ 06.jpg
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΛΙΤΙ 07.jpg