Το Δίκτυο

Οι Οργανώσεις

Τα ετήσια θεματικά συνέδρια

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
Tel-Fax: ++30 2421038387
e-mail: pandoiko[at]gmail.com / web: www.pandoiko.org

Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ: Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707, Κ. Βολιώτης (Βόλος) 6977-686838, Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774, Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384, Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254, Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428, Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141.