Βόλος 06/03/2017

Προς το Συνήγορο του Πολίτη

Θέμα: Απόρριψη υλικών εκσκαφής στο λιμάνι της Κέρκυρας και διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Κέρκυρα

Σας υποβάλλουμε τη σχετική αναφορά που έχει ήδη αποσταλεί από τα μέσα Φεβρουαρίου 2017 στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ υπήρξε και νεότερη από εμάς στις 06/03/2017 και στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδα και κοινωνικό δίκτυο υφίστανται μη σύννομες απορρίψεις Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, με πιθανότητα ύπαρξης, εν δυνάμει επικινδύνων αποβλήτων, στην Ζώνη Λιμένος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με κίτρινο περίγραμμα). Τα υλικά αυτά αναφέρεται ότι αποτέθηκαν εκεί από τον Οκτώβριο 2016 έως το Φεβρουάριο 2017.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας» [ΑΑΝΕΛ] κατέγραψε τις εν λόγω αποθέσεις και προέβη, ήδη, σε σχετική αναφορά στα μέσα Φεβρουαρίου 2017 προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (δεν έχει καταστεί γνωστό εάν έχει λάβει σχετική απάντηση).

Είναι προφανές ότι εφόσον υφίστανται απόρριψη τέτοιων υλικών στη ζώνη λιμένα Κέρκυρας, παραβιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα [Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001), Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010, Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012) & ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)] και δημιουργούνται πιθανά σοβαρά θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο του προαναφερθέντων διατάξεων οι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ οργανώνονται από μη κερδοσκοπικές εταιρείες που αδειοδοτούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και ελέγχονται από αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε για την παρέμβασή σας για την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του περιβάλλοντος με άμεση επίλυση του θέματος από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Βόλος 06/03/2017

Προς τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελο

Θέμα: Εξοντωτική οικονομική πολιτική κατά οικολογικών οργανώσεων

Κύριε Υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) περιλαμβάνει πάνω από 40 οικολογικές οργανώσεις, της μαχόμενης οικολογίας, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Τον τελευταίο καιρό έχουν ακολουθηθεί διαδικασίες που, αντί να διευκολύνουν το έργο τους, αντίθετα έχουν καταφέρει αλλεπάλληλα οικονομικά πλήγματα εναντίον τους, από τις κατά τόπους εφορίες, με αποτέλεσμα, άλλες να αδρανήσουν και άλλες να οδηγηθούν σε κλείσιμο.

Τα πλήγματα αυτά έχουν δύο μορφές:

Α) Επιβολή προστίμων κλπ., πολλές φορές κατά τρόπο άδικο και αυθαίρετο.

Β) Επιβολή τέλους επιτηδεύματος!

Α) Με εντολή του Γ. Ε. Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιτζή διενεργήθηκε έλεγχος όλων των ΜΚΟ που έχουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, πάρει χρήματα από το κράτος. Παρόλο που η απόφαση αυτή είναι σωστή, για να χωρίσει η ήρα από το σιτάρι, τελικά οι έλεγχοι κατέληξαν όχι σε έλεγχο τυχόν ατασθαλιών, αλλά σε φορολογικό έλεγχο, που πολλές φορές, με απόλυτη αυθαιρεσία, κατέληξε σε εξοντωτικά πρόστιμα. Αυτό μας βάζει σε υπόνοιες ότι υπήρξε, από την προηγούμενη κυβέρνηση, συγκεκριμένη πολιτική για να πληγεί και να αδρανήσει η κοινωνία των πολιτών. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αυτό έγινε κατορθωτό. Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες οργανώσεις μέλη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ είναι οργανώσεις της μαχόμενης οικολογίας, με δράση κυρίως στην επαρχία, δεν έχουν επαγγελματικά στελέχη, αλλά εθελοντές, δεν ενισχύονται από προγράμματα, αλλά βάζοντας το χέρι στην τσέπη για να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ανάμεσα σε αυτούς που ελέγχθηκαν ήταν και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Ο έλεγχος προς το ΠΑΝΔΟΙΚΟ κράτησε πάνω από 7 μήνες και υπήρξε εξονυχιστικός. Η περίοδος, που κάλυψε ο έλεγχος, ήταν η περίοδος 2000-2011. Βρέθηκαν πολλά λάθη και παραλείψεις, διαχρονικά, στην αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Τα λάθη οφείλονται στο γεγονός ότι η εκάστοτε διαχείριση δεν είχε υπόψη της ότι θα γίνει έλεγχος από την εφορία. Διότι η φιλοσοφία ήταν: να είναι όλα εντάξει εσωτερικά στο ΠΑΝΔΟΙΚΟ και να μην υπάρχει υπόνοια από καμία οργάνωση μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ για οποιεσδήποτε ατασθαλίες από την εκάστοτε διοίκηση. Εξάλλου, για μεγάλα διαστήματα, δεν υπήρχε λογιστής. Τα λάθη ήταν όλα τυπικές παραβάσεις. Τίποτα το επιλήψιμο στη διαχείριση δεν διαπιστώθηκε.

Το τελικό πόρισμα της Εφορίας καταλόγισε πρόστιμα συνολικού ποσού 8.184,56€. Μετά από συμβιβασμό, το ποσό αυτό μειώθηκε περίπου στο μισό και με τις συγκεκριμένες δόσεις αποπληρώθηκε πρόσφατα.

Υπάρχουν όμως εκκρεμότητες σε οργανώσεις μέλη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

Β) Κατά τρόπο παράδοξο επιβάλλεται, σε όσες ΜΚΟ έχουν το χαρακτήρα εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «τέλος επιτηδεύματος» 400,00 ευρώ το χρόνο (800,00€ για το 2013)! Ανεξάρτητα από το αδόκιμο της έκφρασης αυτής (σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη, επιτήδευμα «είναι το επάγγελμα που ασκεί κάποιος για βιοπορισμό»), οι οικολογικές και άλλες οργανώσεις επιβαρύνονται με ετήσιο ποσό που δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν. Σημειώνουμε τη συμβολή των οικολογικών οργανώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας και ότι ενώ η πολιτεία δεν ενισχύει τις οργανώσεις αυτές, αντίθετα με το τέλος επιτηδεύματος δυσκολεύει τη λειτουργία τους.

Μετά τα παραπάνω, που με συντομία εκθέσαμε, ζητάμε να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες με τις οποίες καταλογίστηκαν άδικα πρόστιμα στις οργανώσεις μέλη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Ζητάμε επίσης να καταργηθεί το «τέλος επιτηδεύματος» για τις ΜΚΟ, που είναι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Συνημμένα: Σχετικό ψήφισμα του 24ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Βόλος 06/03/2017

Προς τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελο

Κύριε Υπουργέ,

   Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ο ΣΠΟΑΚ "ΑΡΙΩΝ" και η "ΑΛΚΥΩΝ" κατα την διάρκεια του έτους 2016 έχουν λάβει, και κοινοποιήσει στο υπουργείο σας, θέσεις και αποφάσεις τους σχετικά με το θέμα της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. Στις 11-13 Νοεμβρίου 2016, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ συνδιοργάνωσε με την ΚΕΔΕ, το ΣΠΟΑΚ "ΑΡΙΩΝΑ, το Δίκτυο ΦοΔΣΑ και το Δήμο Κορινθίων, το 26ο Συνέδριό του στην Κόρινθο, με θέμα: «Πλαστικό και περιβάλλον. Πλαστική σακούλα». Διακεκριμένοι επιστήμονες και άλλοι ειδικοί ενημέρωσαν τους Συνέδρους για τα ζητήματα που σχετίζονται με τα πλαστικά και ιδιαίτερα με την πλαστική σακούλα. Μεταξύ αυτών ήταν εκπρόσωπος του Υπουργείου σας και ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ. Το θέμα αυτό θίξαμε πρόσφατα στη σύντομη συνάντηση της Επταμελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ μαζί σας. Με την παρούσα επιστολή θέτουμε υπόψη σας τις απόψεις μας λεπτομερέστερα.

   Είναι αλήθεια ότι η οδηγία της Ε.Ε. αναφέρεται σε μέτρα σταδιακής μείωσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς μιας χρήσης μεταξύ 15 και 50 microns χρησιμοποιώντας την επιβολή τελών. Δίνει όμως την δυνατότητα στα κράτη μέλη να πάρουν δραστικότερα μέτρα, εκτιμώντας την σοβαρότητα της καταστάσεως αυτής. Π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο και κατόπιν η Γαλλία εκτιμώντας τον κίνδυνο νομοθέτησαν για μια οριστική απαγόρευση στην παραγωγή, η μεν Γαλλία τον Ιούλιο με άμεση εφαρμογή, το δε Ηνωμένο Βασίλειο με 2 χρόνια προσαρμογής. Ακολούθησε δε μια πλειάδα Ασιατικών και Αφρικανικών κρατών που το έχουν ήδη κάνει.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά την ψυχολογία του λαού μας. Με μοναδικά κριτήρια όμως: α) Την προσαρμογή της τυχόν νομοθετικής ρύθμισης σ' αυτήν για να έχουμε σωστά αποτελέσματα και β) Την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητος, σας προτείνουμε: 

1) Να απαγορευθεί νομοθετικά από τώρα η χρήση της πλαστικής σακούλας μεταφοράς προϊόντων με πάχος μεταξύ 15 έως 50 microns.

2) Να δοθεί όμως 2ετής περίοδος προσαρμογής στους βιομηχάνους και εισαγωγείς ώστε να μη δημιουργηθεί κάποιο κοινωνικό πρόβλημα.

3) Να εξαιρεθεί από την απαγόρευση η πολύ λεπτή (έως 15 microns) πλαστική σακούλα πρωτογενούς συσκευασίας φρούτων, λαχανικών και τροφίμων, όπως άλλωστε έχει γίνει σε πολλές χώρες, και να μην επιβληθεί κανένα τέλος σε αυτή την κατηγορία για λόγους υγιεινής καθώς και πρακτικής χρήσης (και το οικολογικό αποτύπωμα εναλλακτικών λύσεων είναι πολλαπλάσιο), και αφού αποτελούν πολύ μικρό τμήμα της συνολικής κατανάλωσης, έχουν ελάχιστο βάρος. Η Οδηγία αναφέρει ξεκάθαρα αυτή τη δυνατότητα εξαίρεσης (ο στόχος της οδηγίας είναι η δραστική μείωση κατά 90% των σακουλών μεταφοράς προϊόντων πάχους 15 έως 50 microns, και όχι σακουλών συσκευασίας φρούτων, λαχανικών, τροφίμων με πάχος κάτω από 15 microns).

4) Η μεταφορά των εμπορευμάτων (και όχι η πρωτογενής συσκευασία τους) να γίνεται υποχρεωτικά με επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες παντός τύπου, κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο, βαμβάκι ή άλλες ύλες κλπ (το οικολογικό αποτύπωμα του χαρτιού είναι πολύ υψηλότερο του πλαστικού), που θα αντικαταστήσουν πλήρως τις κοινές πλαστικές τσάντες μεταφοράς προϊόντων πάχους από 15 μέχρι 50 microns στο σημείο πώλησης των προϊόντων αυτών. Να τοποθετούνται υποχρεωτικά στις σωστές θέσεις στα ταμεία με ενδείξεις και οδηγίες επαναχρησιμοποίησης. Με το μέτρο αυτό νομίζουμε ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε πολύ σύντομα και θεαματικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να υπάρξει από τώρα υποχρεωτική υιοθέτηση απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες μιας συγκεκριμένης και ισχυρής στρατηγικής για την προβολή της επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας, με δύο τουλάχιστον εναλλακτικές προτάσεις σε όλα τα ταμεία.

5) Οι άνω των 50 microns πλαστικές σακούλες προς εξαίρεση θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη ένδειξη ότι προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση, και να μεταφέρουν τα ανάλογα μηνύματα. Θα πρέπει να είναι είτε από ανακυκλωμένο υλικό, είτε να είναι ανακυκλώσιμες.  

6) Να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος πλαστικής σακούλας, βιοαποδομήσιμος (ΕΝ13432), με συγκεκριμένο χρώμα και χημική σύσταση, αποτυπωμένες οδηγίες για τα οικιακά σύμμεικτα απορρίμματα, η ίδια σε εθνικό επίπεδο (αυτό το τελευταίο φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα όλους τους Έλληνες...) 

7) Να αποφασισθεί νομοθετικά η σύσταση της πλαστικής σακούλας για τα οργανικά. Δηλαδή να είναι βιοαποδομήσιμη/λιπασματοποιήσιμη και να μην επιβληθεί φυσικά κανένα τέλος σε αυτές 

8) Να απαγορευθούν αυστηρά οι οξοδιασπώμενες ή οξοβιοαποικοδομήσιμες με ανάλογη περίοδο προσαρμογής 2 ετών για τους βιομηχάνους και τους εισαγωγείς.

9) Να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ο χρόνος εφαρμογής όλων αυτών, για να μην δημιουργηθεί πανικός (δηλ. η υποχρεωτική εφαρμογή της επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας, να προηγηθεί τουλάχιστον 6 μήνες των μέτρων για τέλη στις σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων με πάχος από 15 έως 50 microns).

10) Να χρησιμοποιηθεί η 2ετής προσαρμογή ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ για μια συστηματική εκστρατεία πληροφόρησης με όλα τα μέσα και παντού.

Κύριε Υπουργέ, 

    Δεν αγνοούμε το τεράστιο βάρος αυτών των γενναίων αποφάσεων. Τασσόμαστε όμως αλληλέγγυοι σε κάθε προσπάθειά σας και προτιθέμεθα να συνεργαστούμε μαζί σας προκειμένου να σωθεί η πολύτιμη βιοποικιλότητα στην πατρίδα μας και, ελπίζουμε, και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θεωρούμε ότι η σχετική ΑΠΕΙΛΗ είναι σοβαρή.

Βόλος 02/03/2017

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Κύριε υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) πληροφορήθηκε ότι, παρά τα μεγάλα προβλήματα της αλιείας στις Ελληνικές θάλασσες, το Υπουργείο σας με την Υπουργική Απόφαση 6719/146097/30-12-2016, θέσπισε διαχειριστικό σχέδιο για την βιτζότρατα, παρά τη σχετική απαγόρευση της Ε.Ε. Το διαχειριστικό σχέδιο θα έπρεπε να θέτει ως στόχο την αποκατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα των σημερινών. Πώς όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιστροφή της βιτζότρατας, η οποία ψαρεύει κοντά στις ακτές και μάλιστα σαρωτικά; Θυμούμαστε ότι και εσείς προσωπικά είχατε εκφραστεί αρνητικά για την ίδια Απόφαση που είχε λάβει ο προκάτοχός σας. Η Απόφαση που λάβατε μπορεί να εξυπηρετεί μια μικρή μερίδα αλιέων, αλλά αγνοεί τα απελπισμένα καλέσματα του 95% των υπολοίπων αλιέων. 

   Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ σας παρακαλεί να επιμείνετε στην οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας καθώς και άλλων καταστροφικών συρόμενων εργαλείων, μένοντας συνεπής στις αρχικές σας απόψεις.

   Η αλιεία θα πρέπει να ξαναγίνει πηγή πλούτου για την χώρα μας με σεβασμό στην βιοποικιλότητα.

Βόλος 15/02/2017

Προς τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκ. Φάμελο

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Συνοπτική αναφορά)

Περισσότερα...

Βόλος 05/10/2016
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Κύριε υπουργέ,
Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε την απάντηση που μας είχατε υποσχεθεί στο κοινό μας αίτημα (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού, GREENPEACE, Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού, Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Οικολογική Κίνηση Κορινθίας) για την ανακήρυξη του Κορινθιακού κόλπου σαν «Εθνική Προστατευόμενη Περιοχή Αλιείας» με υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης και στο μέλλον. Μας είχατε επίσης υποσχεθεί ότι μόλις το κοινό μας αίτημα θα ήταν στο τραπέζι σας, το υπουργείο θα συμβουλευόταν τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς (ΕΛΚΕΘΕ, Παν/μιο Πατρών κλπ). Επειδή το κοινό μας αίτημα κατετέθη το μήνα Μάρτιο, αλλά χάθηκε, σας το ξαναστείλαμε τώρα, ελπίζοντας πλέον σε μια σύντομη και εμπεριστατωμένη απάντηση εκ μέρους σας.

Με εκτίμηση
Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Βόλος 03/02/2016
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στα γραφεία σας με την παρουσία και του μέλους της Επταμελούς Γραμματείας μας κ. Γ. Παλαμάρη, του εκπροσώπου του ΕΛΚΕΘΕ κ. Χρήστου Αναγνώστου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σας κ. Χαράλαμπου Κασσίμη, σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ανακήρυξη του Κορινθιακού Κόλπου σε «ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑΣ», με υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης και στο μέλλον.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία και την υποδοχή.
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Βόλος 23/03/2015
Προς τον αν Υπουργό ΠΑΠΕΝ. Κ. Ι. Τσιρώνη
Θέμα: Εξοντωτική οικονομική πολιτική κατά οικολογικών οργανώσεων

Κύριε Υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) περιλαμβάνει πάνω από 50 οικολογικές οργανώσεις, της μαχόμενης οικολογίας, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Τον τελευταίο καιρό έχουν ακολουθηθεί διαδικασίες που, αντί να διευκολύνουν το έργο τους και να τις ενισχύουν οικονομικά, αντίθετα έχουν καταφέρει αλλεπάλληλα οικονομικά πλήγματα εναντίον τους, οι κατά τόπους εφορίες, με αποτέλεσμα, άλλες να αδρανήσουν και άλλες να οδηγηθούν σε κλείσιμο.

 

Περισσότερα...

Βόλος 23/03/2015

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ι. Τσιρώνη
Θέμα: Θεώρηση προβλημάτων περιβάλλοντος στην Ελλάδα και γενικότερα

· ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ελλάδα, είναι η απουσία ελέγχων από την πλευρά της διοίκησης. Η κατάσταση αυτή, που γιγαντώνει την αυθαιρεσία και την παρανομία, έχει επιδεινωθεί τα χρόνια της κρίσης, εξαιτίας των απολύσεων και συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων, καθώς και της διαφθοράς. Ο έλεγχος αυτός αφορά και προγράμματα και οικονομικές δαπάνες, σε σύγκριση με το όποιο αποτέλεσμα.

Περισσότερα...

Βόλος 23/03/2015 
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ι. Τσιρώνη
Θέμα: Εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική
Η συνέχιση των εργασιών της Καναδικής EL DORADO στη Χαλκιδική και μάλιστα σε πολύ έντονους ρυθμούς επιφέρει μη αναστρέψιμες καταστροφές στο περιβάλλον και γενικά στο οικοσύστημα της περιοχής, επιφέροντας τετελεσμένα γεγονότα.
Η διακοπή των υλοτομικών εργασιών καθώς και η ανάκληση της έγκρισης δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές δεν είναι αρκετά για να σταματήσει η καταστροφή της Χαλκιδικής από την εταιρεία αυτή. 
Η νομιμότητα των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός αμφισβητείται τεκμηριωμένα, από φορείς και οργανώσεις, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην εκ των υστέρων “νομιμοποίηση” κάποιων παρανομιών με φωτογραφικές τροπολογίες. Οι μέχρι σήμερα αποφάσεις του ΣτΕ έκριναν σύννομη τη διαδικασία αδειοδότησης και όχι την επιστημονική ουσία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ούτε βεβαίως το αν η εταιρεία τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξορυκτικού σχεδίου στη Χαλκιδική, όπως έχουν διατυπωθεί από πανεπιστημιακά ιδρύματα, περιλαμβάνουν: ρύπανση ατμόσφαιρας, εδάφους και υδάτων, αποψίλωση σημαντικού δασικού οικοσυστήματος, αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα , έκθεση ανθρώπων και ζωικών και φυτικών ειδών σε βαρέα μέταλλα. Τα τεράστια φράγματα και τέλματα απόθεσης επικίνδυνων μεταλλευτικών αποβλήτων, χωροθετούνται σε έντονα σεισμογενή και πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δραματικές θα είναι επίσης οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία καθώς η γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, τουρισμός κ.α εξαρτώνται απόλυτα από την καλή ποιότητα του περιβάλλοντος.
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ