Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Προστασία Λιμνών, Υδατικών Πόρων και Βιοποικιλότητας»
Συνδιοργάνωση: ΚΕΔΕ, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Λίμνη Πλαστήρα, 21-23 Νοεμβρίου 2014

 

Το βιβλίο των Πρακτικών

Εξώφυλλο (κλικάρετε για προβολή):

 

Το πλήρες Βίντεο του Συνεδρίου

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

 

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014