Βόλος 21/01/2021                                                              ΠΑΝΔΟΙΚΟ2020-21/494

 

Προς: 1) Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό periferiarxis@thessaly.gov.gr

2) Το Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσ-Στ. κ. Κ. Παππά sintonistis@apdthest.gov.gr

3) Το Δήμαρχο Μουζακίου κ. Θ. Στάθη dimos@mouzaki.gr

4) Τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κ. Νούσιο antiper.kard@thessaly.gov.gr

5) Την Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου κ. Καραμπέκου dimos@mouzaki.gr

6) Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μουζακίου κ. Κωτίνα dimos@mouzaki.gr

7) Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Δ. Θ. Στ. Ελλ. gdxpp@apdthest.gov.gr

8) Το Τμήμα Περιβ.. και Χωρ. Σχ. Αποκεντρωμένη. Δ. Θ. Στ. Ελλ. dipexothes@apdthest.gov.gr

9) Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Καρδίτσας g.theou@thessaly.gov.gr

10) Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Καρδίτσας m.kostanoglou@thessaly.gov.gr

11) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μουζακίου dimos@mouzaki.gr

 

Θέμα: Ανεξέλεγκτη και παράνομη διάθεση υλικών ΑΕΚΚ στην Κοινότητα Μουζακίου

Πληροφορίες: Κ. Βολιώτης 6977-686838

 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) έλαβε καταγγελία από την οικολογική οργάνωση του Μουζακίου που είναι μέλος του, σχετικά με την παράνομη εναπόθεση υλικών απόξεσης ασφάλτου και σκυροδέματος (ΑΕΚΚ) σε διάφορα σημεία της  Κοινότητας  Μουζακίου, από εταιρεία που εκτέλεσε σχετικές εργασίες. Τα έγγραφα τα οποία έχουν απευθυνθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μουζακίου για ενέργειες  αποκατάστασης, δεν έχουν ακόμα απαντηθεί. Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την  άμεση νόμιμη διάθεση των ΑΕΚΚ και να απαντήσετε, όπως έχετε υποχρέωση από τη νομοθεσία και το σεβασμό στους πολίτες και στους φορείς που τα απευθύνουν. Παρακαλούμε επίσης να κοινοποιήσετε και στο ΠΑΝΔΟΙΚΟ σχετικές ενέργειες και  απαντήσεις σας.

Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Θαν Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384

Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141