Η Ταυτότητα του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
Tel-Fax: ++30 2421 038387
e-mail: pandoiko@gmail.com web site: www.pandoiko.org

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) απέκτησε νομική υπόσταση τον Ιούνιο του 1998 και εκπροσωπεί μεγάλο μέρος των Οικολογικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.

Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη νομική μορφή του σωματείου και έδρα στην πόλη του Βόλου.
Μέλη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ είναι μόνο νομικά πρόσωπα που κύριος σκοπός τους είναι η προστασία του περιβάλλοντος (σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν νομική προσωπικότητα) και όχι φυσικά πρόσωπα.
Σήμερα το ΠΑΝΔΟΙΚΟ περιλαμβάνει ως μέλη πάνω από 40 οργανώσεις, γεωγραφικά κατανεμημένες στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός οικολογικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, που συνεργάζονται μαζί του για θέματα ενδιαφέροντός τους.

Β. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η διαδικασία συγκρότησης του ΠΑΝΔΟΙΚΟ ήταν μακρόχρονη και επίπονη. Χρειάστηκαν 6 περίπου χρόνια συναντήσεων και συζητήσεων ώστε το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα να μπορέσει να αρθρώσει κοινό λόγο και έκφραση μέσα από το ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Για να πραγματοποιηθεί η καταστατική του συγκρότηση, το 1998 στο Βόλο, προηγήθηκαν, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων, Συνέδρια στο Φανάρι Κομοτηνής (1991), Σιδηρόκαστρο Σερρών (1992), Βέροια (1993), Ηγουμενίτσα (1994), Χρυσούπολη Καβάλας (1994), Αγρίνιο-Μεσολόγγι (1995) και Αθήνα (1996), ώστε να καταφέρουν οι οικολογικές οργανώσεις να αποκτήσουν κοινή γλώσσα και προοπτική. Τα Συνέδρια αυτά είχαν και θεματικό χαρακτήρα.
Μετά την καταστατική του συγκρότηση, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ άρχισε μέσα από τα επόμενα Συνέδριά του στην Πάτρα και τη Λαμία να διαμορφώνει θέσεις για διάφορα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα της Πάτρας είχε ως θέμα: “Ενέργεια και Περιβάλλον”, ενώ το Συνέδριο της Λαμίας: “Οικολογικό Κίνημα και Θεσμοί”. Το Συνέδριο της Καβάλας (Νοέμβριος 2000) “Γενετικά τροποποιημένα φυτά: οικολογικές και οικονομικές διαστάσεις”.
Ταυτόχρονα άρχισε και η συντονισμένη δράση του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. και των οργανώσεών του για την προστασία του περιβάλλοντος. Η δράση αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους και φυσικά και με ενέργειες έντονου χαρακτήρα (ακτιβισμός). Σημαντική είναι η βοήθεια πολιτών και φορέων στην προσπάθεια αυτή.
Αργά και σταθερά το ΠΑΝΔΟΙΚΟ καθιερώθηκε σε εθνικό επίπεδο ως ένας αντιπροσωπευτικός και αξιόπιστος φορέας προστασίας του περιβάλλοντος.

Γ. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ
Σταχυολογώντας από το άρθρο 3 (οι σκοποί του ΠΑΝΔΟΙΚΟ) μπορούμε να πούμε ότι οι κυρίαρχοι στόχοι της οργάνωσης είναι:
· Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με κάθε πρόσφορο μέσο.
· Η καλύτερη ενημέρωση των μελών μας, ευρύτερα των οικολογικών οργανώσεων και συνολικά της κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις δυνατότητες της λύσης τους.
· Η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους πολίτες αρχίζοντας από την ιδιαίτερα ευαίσθητη και δεκτική παιδική ηλικία.
· Η υποβοήθηση του έργου των οικολογικών οργανώσεων – μελών του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και κάθε οικολογικής οργάνωσης και ο συντονισμός της δράσης τους.
· Η παρέμβαση σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων και ποιότητας ζωής. Οι προσπάθειες, σε διεθνές επίπεδο, δίνονται μέσα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος EEB (που εδρεύει στις Βρυξέλλες) του οποίου το ΠΑΝΔΟΙΚΟ είναι μέλος, αλλά και σε συνεργασία με άλλες διεθνούς και εθνικού επιπέδου οργανώσεις του εξωτερικού.
· Η  ανάδειξη της οικολογικής λογικής (και ιδίως του πνεύματος της βιώσιμης ανάπτυξης) σε βασικό άξονα χάραξης εθνικής και διεθνούς πολιτικής, καθώς επίσης και η καθιέρωση των εκφραστών αυτής της άποψης μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχει το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ως αναγκαίου και αξιόπιστου εταίρου χάραξης τέτοιων πολιτικών.

Δ. Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Επταμελής Γραμματεία είναι το Διοικητικό Όργανο που έχει την ευθύνη του συντονισμού των οργανώσεων – μελών του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο και το σημείο αναφοράς και επαφής μεταξύ τους.
Κύριο έργο της έχει το συντονισμό των δράσεων των οργανώσεων του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και τη βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που παίρνει και την προώθηση των κατευθύνσεων που δίνει το κυρίαρχο όργανο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ  που είναι η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο.
Η προσπάθεια του Δικτύου βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση. Εκτιμούμε ότι έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή και υπάρχουν οι καλύτερες προοπτικές ώστε οι ελληνικές οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο ΠΑΝΔΟΙΚΟ να μπορέσουν να πετύχουν το μέγιστο βαθμό συνεργασίας, συντονισμού δράσης και αποτελεσματικότητας.

Ε. Δράση του ΠΑΝΔΟΙΚΟ σε συνεργασια με τις οργανωσεις-μελη του
· Συλλογή δεκάδων χιλιάδων υπογραφών ενάντια στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου της Τουρκίας.
· Αποτροπή, δύο φορές, της ψήφισης δασοκτόνου νομοσχεδίου για τα δάση.
· Προστασία του περιβάλλοντος σε πολλά σημεία στη χώρα μας: Μαγνησία (Μπουρμπουλήθρα), Χανιά (Γαυδοπούλα), Θεσπρωτία (Καλοδίκη), Χαλκιδική (TVX-χρυσός), Χαλκιδική (υγρότοπος), Ροδόπη (χρυσός), Θεσσαλονίκη (Χορτιάτης), Καβάλα (ρύπανση), Λάρισα (μεταλλαγμένα), Βέροια Αλιάκμονας,  Θεσσαλονίκη (πυρηνικά εργοστάσια) κ.α.
· Κατάληψη δεξαμενής Υγρής Αμμωνίας στη Νέα Καρβάλη Καβάλας ενάντια στη ρύπανση από εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων.
· Παρέμβαση για διάφορα ζητήματα περιβάλλοντος εθνικού επιπέδου: νέφος, μεταλλαγμένα, αιγιαλός, αλλαγή χρήσεων γης, αεροψεκασμοί, πυρκαγιές, πυρηνικά εργοστάσια κλπ. Υποβολή μνημονίου με οικολογικά ζητήματα προς όλα τα κόμματα πριν από εκλογικές αναμετρήσεις.
· Διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων με οικολογικά θέματα και συμμετοχή σε πολλά συνέδρια και ημερίδες για ζητήματα περιβάλλοντος.
· Ανάρτηση πανώ σε αεροπλάνο της Ολυμπιακής ενάντια στον πόλεμο στη Νέα Γιουγκοσλαβία.
· Αγώνας ενάντια στα μεταλλαγμένα: παρέμβαση στο Νομάρχη Λάρισας ενάντια στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτών στο νομό. Συνέδριο το Νοέμβριο 2000 στην Καβάλα για τα μεταλλαγμένα.
· Συλλογή χιλιάδων υπογραφών ενάντια στο κυνήγι.
· Παρεμβάσεις προς Υπουργεία και Υπηρεσίες για οικολογικά θέματα.
· Παρεμβάσεις σε διεθνή θέματα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος.
· Ακτιβισμός στο ξενοδοχείο Αιγές της Βέροιας για τις παράνομες αμμοληψίες στον Αλιάκμονα.
· Ημερίδα και δράσεις για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος της Χαλκιδικής ενέντια στις παρανομίες της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.
· Διοργάνωση της 1ης Ποδηλατοπορείας για το Περιβάλλον και τη Ζωή, από τον Έβρο μέχρι την Αρχαία Ολυμπία το καλοκαίρι του 2000.
· Διοργάνωση Eco-camping, Αστυπάλαια 2000.
· Συμμετοχή εκπροσώπων μας σε επιτροπές διαφόρων Υπουργείων, όπως ΥΠΕΧΩΔΕ για τα μεγάλα έργα, για το ΑΣΑΟΣ, για το ΕΠΠΕΡΑΑ, για τον Κοινωνικό Έλεγχο κ.α. στο Υπουργείο Γεωργίας στο Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής κλπ.
· Συναντήσεις με το Συνήγορο του Πολίτη για θέματα Ποιότητας Ζωής, με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ε.Ε κ. Σταύρο Δήμα
· Συμμετείχαμε:
– στην 5η Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος HELECO 2005
– σε ημερίδα για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα στη Θεσσαλονίκη
– σε επιτροπή του Παντείου Πανεπιστημίου στο Βόλο, με θέμα την διαχείριση των υδάτων
– σε ημερίδα του ΕΚΠΑΑ για την οικονομία και το περιβάλλον, την ενσωμάτωση και την αποσύνδεση
– σε ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Μυτιλήνη, για την διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και των φυσικών πόρων
– με εκπρόσωπό μας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων
– στην ημερίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ  για τα Συστήματα Εναλλακτικής  Διαχείρισης
– στην προσφυγή κατά της ρυθμιστικής απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το κυνήγι
– στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος
· Προσυπογράψαμε  το ψήφισμα κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε που εξέδωσε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου τον Νοέμβριο 2004.
· Συμμετοχή και ηλεκτρονική συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη
· Έκδοση του βιβλίου «ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» συγγραφή του  μέλους της Επταμελούς Γραμματείας, Γιάννη Ζήση με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ
· Συναντήσεις με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και τώρα ΥΠΑΠΕΝ, όπου σημειώνουμε και αναλύουμε διάφορα φλέγοντα οικολογικά ζητήματα των ημερών μας.
· Συμμετοχή σε διακρατική συνεργασία φορέων Γερμανίας και Ελλάδας στη Βόνη.
· Συνεργασία με την οργάνωση ELFORES. Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα την βιομάζα και τα βιοκαύσιμα ως εναλλακτική πρόταση στην πετρελαϊκή κρίση.

ΣΤ. ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΙ ΤΟΥ  ΠΑΝΔΟΙΚΟ
· Απρίλιος 1997 Ακτιβισμός με αεροπανώ για τον υγροβιότοπο της Μπουρμπουλήθρας.
· Ιούλιος 1997 Ακτιβισμός σε συνεργασία με την Κοινότητα Ν. Φώκαιας έγινε κλείσιμο του αποστραγγιστικού καναλιού του υγροτόπου με τρία πανώ.
· Ιούλιος 1997 Ακτιβισμός για το Νομοσχέδιο για τα δάση με αποκλεισμό της κεντρικής πόρτας του Υπουργείου Γεωργίας όπου εκφράστηκε η αντίθεση του Δικτύου στο δασοκτόνο «φονοσχέδιο».
· Οκτώβριος 1997 Ακτιβισμός στη Ν. Καρβάλη Νομού Καβάλας Κατάληψη δεξαμενής αποθήκευσης υγρής αμμωνίας σε εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων.
· Ιούνιος 1998 Ακτιβισμός της ΠΠΜ στο Βόλο για τα δένδρα της οδού Ρήγα Φεραίου
· Σεπτέμβριος 1998 Λάρισα, για τα μεταλλαγμένα.
· Απρίλιος 1999 Ακτιβισμός σε αεροπλάνο της Ολυμπιακής.
· Σεπτέμβριος 1999 Ακτιβισμός με τεράστιο πανό στη νέα γέφυρα Χαλκίδας ενάντια στη ρύπανση.
· Ιούνιος 2001 Ακτιβισμός με φορτηγό τοξικών στα Μάλγαρα Θεσ/νίκης
· Αύγουστος 2000 Ακτιβισμός ανθρώπινη αλυσίδα στη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια της ποδηλατοπορείας.
· Νοέμβριος 2000 Πανώ στο Βόλο στο Μιλτ. Παπαϊωάννου Υπουργό Επικράτειας για το άρθρο 24.
· Φεβρουάριος 2001 Ακτιβισμός με κολοκύθες στο Υπουργείο Πολιτισμού.
· Ιούλιος 2001 Ακτιβισμός με λάστιχα έξω από την ΑΓΕΤ Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία – ΠΑΝΔΟΙΚΟ.
· Ιανουάριος 2002 Ακτιβισμός με πουλιά στο Υπουργείο Γεωργίας
· Μάρτιος 2011 Ακτιβισμός στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας υπέρ των πυρηνικών εργοστασίων

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ.
· Υδάτινοι πόροι και διαχείριση  τους
· Πανίδα Κυνήγι Λαθροθηρία Τήλος Αλιεία δυναμίτες – υπεραλίευση Αιγαίο
· Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα
· Ρύπανση λιμνών Κορώνια Βόλβη – Δοϊράνη
· Χωροταξία – Μαραθώνας – Σχοινιάς Δάση Άρθρο 24 – Αναπτυξιακά έργα – Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Ολυμπιάδα 2004 – Σποράδες, Αλατάς – Προστασία Ελεύθερων χώρων Αττικής, Σέιχ Σου και οικοπεδοποίηση – αυθαίρετη δόμηση δάσος Καλογριάς – Στροφιλιάς πάνω από 7000 στρέμματα δημόσιας έκτασης έχουν καταπατηθεί – Προστασία ακτών, παραλία Αγίων Αποστόλων Χανιά, πολεοδόμηση στις Κυκλάδες- βιομηχανικές εγκαταστάσεις
· Βιοκαλλιέργειες – υγιεινή διατροφή – διοξίνες
· Μεταλλαγμένα προϊόντα – βαμβακοκαλλιέργειες
· Ήπιες μορφές ενέργειας – αιολική ενέργεια – ηλιακή ενέργεια στα Ελληνικά νησιά
· Ήπια μέσα μεταφορών – τραμ Αθήνας – ποδηλατόδρομοι –βιώσιμες πόλεις
· Τουρισμός και επιπτώσεις στο περιβάλλον
· Ατμοσφαιρική ρύπανση – φυσικό αέριο
· Χρυσωρυχεία Θράκη – Μήλος
· Κεραίες κινητών τηλεφώνων
· Διαχείριση απορριμμάτων– ΧΥΤΑ, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, καύση ελαστικών (ΑΓΕΤ)
· Επιτροπές διαχείρισης
· Χημική ρύπανση – Φυτοφάρμακα – Αεροψεκασμοί Κέρκυρα – Κρήτη
· Κάρλα έργα στη λίμνη
· Εκτροπή Αχελώου
· Κορινθιακός κόλπος ΠΕΣΙΝΕ
· Τοξικά ορυκτέλαια
· Ελαιοτριβεία Καλαμάτα Μαγνησία
· Πυλώνες ΔΕΗ Κυκλάδες
· Natura 2000  Προστατευόμενες περιοχές περίπτωση Σάμου μετά από τις πυρκαγιές – βιοποικιλότητα
· Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ συνεργάζεται ευρύτερα με τους παρακάτω φορείς για όλα τα θέματα που αφορούν το 6ο Πρόγραμμα Δράσης και τις Διεθνείς Συνθήκες. Οι φορείς αυτοί είναι:
· Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος
· Med Forum
· Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδας, Άμεση Επέμβαση για την Προστασία της Φύσης, Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Αγρίων Ζώων (Καταπολέμηση της Λαθροθηρίας)
· ΕΚΠΑΑ
· ΕΚΒΥ
· Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας των Ελεύθερων Χώρων της Αθήνας
· ΥΠΕΧΩΔΕ (συμμετοχή σε φορείς διαχείρισης, Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα και άλλους φορείς που πρόκειται να συγκροτηθούν, Βιώσιμη Ανάπτυξη)
· UNEP
· Υπουργείο Γεωργίας (ομάδα εργασίας για το κυνήγι)
· ΚΕΔΕ

Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ
6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΓΡΙΝΙΟ 20 – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΘΗΝΑ 8-9-10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996
8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 24 – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997,
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΡΥΠΑΝΣΗ  ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΟΛΟΣ  4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΑΤΡΑ  6-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998
ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΑΜΙΑ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999 
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ
12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑ 17-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000,
ΘΕΜΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΡΟΔΟΣ 20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2001,
ΘΕΜΑ: ΔΑΣΗ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑ 8-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002,
ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΕ

15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΑΜΟΣ 17-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003,
ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ  8-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
17o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΕΡΟΙΑ 3-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
19o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 5-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΘΕΜΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
20o ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕΡΡΕΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2008
ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΑΜΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΘΕΜΑ:  ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΘΕΜΑ: ΟΤΑ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
24ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΝΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

Θ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Ο αριθμός μελών της κάθε οργάνωσης, που είναι μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, διαφέρει ανά οργάνωση. Η κάθε οργάνωση έχει διαφορετική ατζέντα θεμάτων, αλλά όλες μαζί επικεντρώνονται σε γενικά θέματα, που αφορούν αποκλειστικά το περιβάλλον και την οικολογία με τοπική κυρίως δράση. Οι οργανώσεις μέλη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ είναι σήμερα οι εξής:
1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ
2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5. ΣΟΛΩΝ
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ. ΑΝ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ «ΟΙΚΟΖΩΗ»
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
9. ΕΛΙΞ
10. ΕΤ. ΠΡΟΣΤ.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΙΟΥ
11. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΔΟΥ
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
15. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤ. ΠΕΡΙΒ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
17. ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
18. ΠΟΦΥΖΩ
19. ΣΥΛ. ΠΡΟΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ
21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” ΙΕΡΙΣΣΟΥ”
22. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ “ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ”
23. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
24. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ «ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ»
25. ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
26. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
27. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
28. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
29. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
30. ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ  ΒΟΙΒΗΙΔΑ-ΚΑΡΛΑ, ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. «Η ΒΟΙΒΗΙΣ»  ΒΟΛΟΣ
31. ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΡΟΔΟΣ
32. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
33. ΕΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
34. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
35. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
36. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ «ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΣ»
37. ΙΛΙΣΟΣ
38. ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
39. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
40. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
41. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
42. ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ «LOUTRAKI DIVE CLUB»
           
ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ – ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ!

taftotita1

Ακτιβισμός σε αεροπλάνο της Ολυμπιακής για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.

 

taftotita2

Ακτιβισμός στη Βέροια σε υπουργούς της ΕΕ το 2003.

 

taftotita3

Η Επταμελής Γραμματεία 2006-2007.