Η Επταμελής Γραμματεία

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946381707
Κ. Βολιώτης (Βόλος) 6977686838
Φ. Γερόπουλος (Βόλος) 6975661819
Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972880774
Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944842384
Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944862254
Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978026141