ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS

Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ:

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707
Κ. Βολιώτης (Βόλος) 6977-686838
Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774
Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384
Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254
Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428
Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141.