Αθήνα, 30/06/2023

 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα 18 νέα έργα που θα λάβουν περισσότερα από 106 εκατ. ευρώ για να συνεισφέρουν στην αποστολή της ΕΕ «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας» και στα οποία θα συμμετάσχουν πάνω από 370 δικαιούχοι από 36 χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τοπικές αρχές, σχολεία και εταιρείες. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και την αποκατάσταση της φύσης μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας των υδάτων, καθώς και μέσω της μείωσης της ρύπανσης, της στήριξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού».

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στα έργα, με δράσεις που εκτείνονται από τη Βαλτική Θάλασσα και τη Βόρεια Θάλασσα έως τον Ατλαντικό, τον Δούναβη και τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τα έργα αυτά θα αποφέρουν πολλαπλά και πολυποίκιλα οφέλη στους ωκεανούς και τα ύδατα. Μεταξύ άλλων, θα προσφέρουν λύσεις για την προστασία και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων, θα συμβάλουν στην πρόληψη και την εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης και των πλαστικών, και θα ασχοληθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στο ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και των δικαιούχων τους, είναι διαθέσιμες στον κατάλογο των έργων και στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Daniela Stoycheva — Τηλ.: + 32 2 295 36 64)