19ο Συνέδριο

19o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΔΟΙΚΟ «Κλιματικές Αλλαγές. Τοπικές Προτάσεις και Λύσεις» Κέρκυρα 5-7 Οκτωβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων μελών του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ και οι άλλοι σύνεδροι του 19ου Συνεδρίου...