Βόλος 02/09/2021                                                            ΠΑΝΔΟΙΚΟ2020-21/494

 

Προς τη Διοίκηση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας

Υπόψη Στρατηγού κ. Δεμέστιχα και Ταγματάρχη κ. Γκουσγκούνη

Κοιν. ΜΜΕ

(404gsntam@gmail.com)

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) πληροφορήθηκε ότι η Διοίκηση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας αποφάσισε να κόψει τα δέντρα του άλσους που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, για λόγους που σχετίζονται με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Κάτι τέτοιο, εκτός του ότι είναι παράλογο και αποτελεί πλήγμα για το περιβάλλον, ιδιαίτερα μιας αστικής περιοχής, θα επέβαλε να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν ακολουθηθεί στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι δε στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου να δώσει άδεια για κάτι τέτοιο. Αλλοίμονο αν μπροστά στον κίνδυνο πυρκαγιάς κόβαμε δέντρα και δάση! Η πρόληψη φυσικά είναι επιβεβλημένη και βασίζεται στη φροντίδα καθαρισμού του υπορόφου των δέντρων, επιλεκτική κοπή δέντρων σε περίπτωση που είναι σε επαφή με το κτίριο του Νοσοκομείου και σε συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης. Μια σχετική επιστημονική μελέτη θα δώσει τις λύσεις που χρειάζονται.

Παρακαλούμε να μας στείλετε την απόφαση που έχει λάβει η διοίκηση του Νοσοκομείου, με το σκεπτικό της, τυχόν σχετική μελέτη και κάθε σχετικό έγγραφο με την υπόθεση αυτή.

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή βοήθεια.

Υ.Γ. Παρακαλούμε να μας στείλετε στο email μας τον αρ. πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου

Η Επταμελή  Γραμματεία

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Θαν Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384

Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141