Βόλος 18/07/2021                                                                ΠΑΝΔΟΙΚΟ2019-20/489

Τα μέλη της Επταμελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ Νίκος Ασλάνογλου και Γιώργος Καλλιαμπέτσος στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ

Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, που δημοσιεύεται σε σημερινό ΦΕΚ, διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ, ως εκπρόσωποι των ΜΚΟ, ο Νίκος Ασλάνογλου ως τακτικός και ο Γιώργος Καλλιαμπέτσος ως αναπληρωτής του, μέλη της Επταμελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

Με την ίδια Απόφαση Πρόεδρος του ΔΣ ορίζεται ο Γεώργιος Βρεττάκος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Νίκος Χιωτάκης.

ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-65706_4190_ΦΕΚ 551_ΥΟΔΔ_16.7.2021

Και οι δύο εκπρόσωποι των ΜΚΟ θα επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή πρόοδο της χώρας μας στον τομέα της ανακύκλωσης, ενημερώνοντας τακτικά τις οικολογικές οργανώσεις.

Η Επταμελή  Γραμματεία

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Θαν Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384

Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141