Βόλος 23/03/2015 
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ι. Τσιρώνη
Θέμα: Εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική

Η συνέχιση των εργασιών της Καναδικής EL DORADO στη Χαλκιδική και μάλιστα σε πολύ έντονους ρυθμούς επιφέρει μη αναστρέψιμες καταστροφές στο περιβάλλον και γενικά στο οικοσύστημα της περιοχής, επιφέροντας τετελεσμένα γεγονότα.

Η διακοπή των υλοτομικών εργασιών καθώς και η ανάκληση της έγκρισης δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές δεν είναι αρκετά για να σταματήσει η καταστροφή της Χαλκιδικής από την εταιρεία αυτή. 
Η νομιμότητα των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός αμφισβητείται τεκμηριωμένα, από φορείς και οργανώσεις, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην εκ των υστέρων “νομιμοποίηση” κάποιων παρανομιών με φωτογραφικές τροπολογίες. Οι μέχρι σήμερα αποφάσεις του ΣτΕ έκριναν σύννομη τη διαδικασία αδειοδότησης και όχι την επιστημονική ουσία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ούτε βεβαίως το αν η εταιρεία τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξορυκτικού σχεδίου στη Χαλκιδική, όπως έχουν διατυπωθεί από πανεπιστημιακά ιδρύματα, περιλαμβάνουν: ρύπανση ατμόσφαιρας, εδάφους και υδάτων, αποψίλωση σημαντικού δασικού οικοσυστήματος, αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα , έκθεση ανθρώπων και ζωικών και φυτικών ειδών σε βαρέα μέταλλα. Τα τεράστια φράγματα και τέλματα απόθεσης επικίνδυνων μεταλλευτικών αποβλήτων, χωροθετούνται σε έντονα σεισμογενή και πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δραματικές θα είναι επίσης οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία καθώς η γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, τουρισμός κ.α εξαρτώνται απόλυτα από την καλή ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ