Βόλος 11/08/2021                                                            ΠΑΝΔΟΙΚΟ2019-20/491

 

Αγαπητοί φίλοι των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, στο νέο δεκαμελές ΔΣ του ΕΟΑΝ, συμμετέχει αυτή την περίοδο ένα μέλος της Επταμελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ο Νίκος Ασλάνογλου. Θεωρούμε ότι ο ΕΟΑΝ, έχει σοβαρές αρμοδιότητες στη διαχείριση των απορριμμάτων. Από την άλλη, όπως διαπιστώνουμε όλοι, υπολειπόμαστε κατά πολύ από στόχους που αφορούν στην ανακύκλωση, επανάχρηση και γενικά στην κυκλική οικονομία.  Η προσπάθειά μας, θα εστιαστεί στους λόγους της υστέρησής μας, σε πρώτη φάση.  Ήδη επεξεργαζόμαστε θέματα που θα θέσουμε στο ΔΣ, πριν από την δεύτερη συνεδρίαση. Η πρώτη έγινε στις 29-7-2021, διαδικτυακά. Τα θέματα ήταν γραφειοκρατικής φύσης . Μεταξύ αυτών και δαπάνες μετά από διαγωνισμό , για παραγωγή διαφημιστικού υλικού που αφορά στην ανακύκλωση. Επίσης, ένα από τα παραδοτέα αντικείμενα διαγωνισμού, θα είναι: «Οδηγός Τοπικών Σχεδίων Μείωσης Διαρροών Πλαστικού προς τη Θάλασσα και Τεχνικοοικονομική ανάλυση και ανάπτυξη προδιαγραφών κόστους καθαρισμού ακτών, δημοσίων χώρων για τον επιμερισμό του στις διάφορες κατηγορίες υπόχρεων παραγωγών».

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να έχετε ενημέρωση, μετά από κάθε ΔΣ, για τα θέματα που συζητούνται, τις αποφάσεις και τις προτάσεις που καταθέτουμε. Ασφαλώς και οι δικές σας προτάσεις είναι καλοδεχούμενες για συζήτηση στην Επταμελή Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, πριν κατατεθούν στο ΔΣ του ΕΟΑΝ.

Ελπίζουμε να αντιστρέψουμε τις τακτικές και επαναλαμβανόμενες αρνητικές διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ, σε ότι έχουν σχέση με τα απορρίμματα. Οψόμεθα…

 

 

Η Επταμελή  Γραμματεία

 

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Θαν Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384

Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141