Συνάντηση με τον αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελο είχε, την Τετάρτη 15/02/2017, η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο κ. Φάμελος ενημέρωσε την Ε.Γ. για τους βασικούς άξονες των προτεραιοτήτων του Υπουργείου. Από τη μεριά της η Ε.Γ. κατέθεσε στον κ. Υπουργό ένα έγγραφο με την ταυτότητα του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και μια συνοπτική καταγραφή των κυριότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων του Ελληνικού χώρου. Μερικά εξ αυτών αναλύθηκαν και προφορικά από την Ε.Γ. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεχής συνεργασία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ με τους στενούς συνεργάτες του κ. Υπουργού για την προώθηση κοινών απόψεων πάνω στα προβλήματα του περιβάλλοντος.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα με τα προβλήματα περιβάλλοντος που κατατέθηκε στον κ. Φάμελο