Βόλος 02/05/2023                                                               περ.55p/22/2131απ

Προς: 1. Τη Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών της Π.Θ.(gd.ergon@thessaly.gov.gr)

2. Τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης της Π.Θ.

gd.periv.ydro@thessaly.gov.gr

Κοιν. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό

Θέμα: Έργο ταμιευτήρα ΚΑΡΛΑΣ

Πληροφορίες: Στέλιος Λημνιός 6973228205

Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά με τα εξής:

1. Αν έχουν ολοκληρωθεί τα συνοδά έργα που προβλέπει η μελέτη του ταμιευτήρα της Κάρλας (ποδηλατόδρομοι 24χλμ, 5χώροι  αθλοπαιδιών, 4 θέσεις στάθμευσης, 12 θέσεις θέασης, 2 παρατηρητήρια, μονοπάτια πεζοπορίας συνολικού μήκους 86 χλμ. με σήμανση, 2 πλωτές εξέδρες 400μ2 η κάθε μία με τις παραδοσιακές καλύβες πάνω τους, κλπ).

Αν όχι, τότε παρακαλούμε να μας δώσετε αναλυτική κατάσταση των έργων, με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης  ενός εκάστου.

2. Αν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα φύτευσης στα 931 στρέμματα; (248 στρ. χαμηλά και περιμετρικά, 209 στρ. υψηλότερα, 274 στρ. σε τάφρους αποστράγγισης, 200στρ.μεταξυ αναχώματος και παράδρομων); Έχουν γίνει οι προβλεπόμενες περιφράξεις με σιδηροπασάλους και μεταλλικό σύρμα;

Αν όχι, τότε παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σε πιο ποσοστό έχουν φθάσει, ανά κατηγορία, και πιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

3. Αν έχουν κατασκευαστεί  τα δίκτυα διανομής νερού άρδευσης για τα 92.500 στρέμματα που προβλέπει η μελέτη; Αν όχι, σε τι ποσοστό έχουν φθάσει και πότε θα ολοκληρωθούν;

4. Πώς θα προστατευθεί η ποιότητα του νερού του ταμιευτήρα από τη ρύπανση που προκαλούν τα εκατοντάδες βοοειδή, που ζουν εκεί, σε επαφή.

5. Σε ποιο υψόμετρο έχει φθάσει σήμερα  η στάθμη του ύδατος; Ποιο είναι το προβλεπόμενο από την μελέτη;

6. Αν έχουν ολοκληρωθεί οι 33 γεωτρήσεις και τα 2 αντλιοστάσια που θα υδροδοτούν την πόλη του Βόλου;

Αν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε προβλέπεται να λειτουργήσουν, ώστε να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες γεωτρήσεις στην περιοχή Αγ. Γεωργίου-Ριζομύλου που είναι υπεραντλημμένες;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Λίτσα Στεργιοπούλου                                                 Κώστας Βολιώτης