• 1
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
  «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
  ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000
  www.fodsaste.gr
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, στο Συνεδριακό
  Κέντρο Θήβας, ημερίδα με θέμα «Η επόμενη ημέρα της διαχείρισης των
  απορριμμάτων – Ανακύκλωση – Προκλήσεις και ευκαιρίες – Ο ρόλος των
  Δήμων».
  Την ημερίδα διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σε
  συνεργασία με τηνΚεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), τηνΠεριφερειακή
  Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας, το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών
  Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και το
  Πανελλήνιο ΔίκτυοΟικολογικώνΟργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), υπογραμμίζοντας την
  σημασία της επανεκκίνησηςτης ανακύκλωσης και της μετάβασης στην κυκλική
  οικονομία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Θηβαίων και Αντιπρόεδρος του
  Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, κ. Γιώργος Αναστασίου, ο Πρόεδρος του
  Φορέα και Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
  Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νικόλαος Σουλιώτης, και ο
  Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Ευάγγελος Καραμίντζιος, ενώ επίσης αναγνώστηκε και ο
  χαιρετισμός του Προέδρου του Δικτύου ΦοΔΣΑ, κ. Γιώργου Καπεντζώνη, Δημάρχου
  Δωρίδας.
  Στην ημερίδα έγινανοι εξής τοποθετήσεις–παρουσιάσεις, από :
  Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ, κ. Νίκο Χιωτάκη, σχετικά με την
  κατάσταση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα,τις υποχρεώσειςτωνΔήμωνκαι τον
  ρόλο που κατέχει ο ΕΟΑΝ σε αυτήν την προσπάθεια.
  ΤονΔήμαρχο Δελφών, Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής ΦοΔΣΑ, Μέλος τουΔΣ
  ΦοΔΣΑ και Μέλος ΔΣ ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή αναφορικάμε
  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης
  διαχείρισης των απορριμμάτων και την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και την ανάγκη
  συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.
  Τον Γενικό Διευθυντή του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και Συντονιστή του
  Δικτύου των ΦΟΔΣΑ, κ. Χαράλαμπο Τσοκανή, ο οποίος παρουσίασε το Πρόγραμμα
  Ανάπτυξης Διαλογής στην Πηγή που έχει εκπονηθεί από τον Φορέα για το σύνολο
  των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με απόφαση του Διοικητικού
  Συμβουλίου έχει αιτηθεί έκδοσηςσχετικής πρόσκλησης και χρηματοδότησης.
  Το Μέλος της 7μελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και του ΔΣ του ΕΟΑΝ, κ.
  Νίκο Ασλάνογλου που παρουσίασε τους προβληματισμούς του σχετικά με την
  ανακύκλωση στην Ελλάδα.
 • 2
  Ακολούθησε ένας ζωντανός και εποικοδομητικός διάλογος με παρεμβάσεις
  Δημάρχων, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και συμμετεχόντων.
  Όλοι οι συμμετέχοντες στην ημερίδα εντόπισαν τα προβλήματα στη διαχείριση των
  απορριμμάτων και στην προώθηση της ανακύκλωσης και έθεσαν επιτακτικά την
  ανάγκη επίλυσής τους, ενώ συμφώνησαν πως η συνεργασία του Ε.Ο.ΑΝ και εν γένει
  της Πολιτείαςμε τους Δήμους & τον ΦοΔΣΑ είναι καθοριστικής σημασίας για την
  προώθηση των αναγκαίων ενεργειών & δράσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι
  στόχοι που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την επίτευξη της ορθής διαχείρισης
  των απορριμμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό, περιφερειακό
  και τοπικό επίπεδο και την ενημέρωσηευαισθητοποίηση των πολιτών.
  Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε σε συνεργασία με τους Δήμους –Μέλη του,
  προχωρά στην υλοποίηση του σχεδιασμού του με γνώμονα την τήρηση του νέου
  Εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, δρομολογώντας την
  εξασφάλιση δημόσιων πόρωνπρος όφελος των πολιτών.
  Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.
  Θήβα : 13/04/2022