Βόλος 09/08/2023                                                               περ.55p/22/2145απ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αδιαφορεί για την Κάρλα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρειάστηκε 85 μέρες(!!!) για να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας (ΠΠΜ) σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζει η λίμνη Κάρλα, παρόλο που η νομοθεσία επιβάλει οι απαντήσεις να δίνονται εντός 20 ημερών. Μάλιστα οι απαντήσεις δόθηκαν μετά από προσφυγή της ΠΠΜ στο Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αν η Περιφέρεια δεν ένοιωθε ένοχη, σίγουρα δεν θα χρειάζονταν τόσο μεγάλο διάστημα και τέτοια πίεση από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες προσέφυγε η ΠΠΜ για να δώσει απαντήσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όταν δόθηκαν οι απαντήσεις αυτές, από τη Γενική Διεύθυνση Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν υπογράφει η Διευθύντρια της υπηρεσίας αυτής αλλά ο ίδιος ο Περιφερειάρχης κ. Κ. Αγοραστός, ενώ στο έγγραφο αυτό δεν υπάρχουν τα στοιχεία επαφής με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της υπηρεσίας!

Ως προς την ποιότητα της απάντησης τώρα, είναι γεγονός ότι οι απαντήσεις είναι γενικόλογες απέναντι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε μια προσπάθεια να αποκρυβούν τα προβλήματα που έχει το έργο της Κάρλας. Είναι φανερό ότι πολλά τμήματα του έργου, που ήταν υποχρεωμένη η Περιφέρεια Θεσσαλίας να κατασκευάσει, αποτελούν «μαγική εικόνα» ώστε το έργο να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία εμφανίζονται κατά διαστήματα με νεκρά ψάρια, χαμηλή στάθμη κλπ. σε μια λίμνη για την οποία έχουν δοθεί τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που χαρακτηρίζεται πρότυπο έργο οικολογικής αποκατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα και θα επανέλθουμε, δεν έχουν κατασκευαστεί 24χλμ ποδηλατόδρομοι, χώροι  αθλοπαιδιών, θέσεις στάθμευσης, θέσεις θέασης, παρατηρητήρια, μονοπάτια πεζοπορίας συνολικού μήκους 86 χλμ. πλωτές εξέδρες 400μ2 κλπ. Επίσης φυτεύσεις σε 931 στρέμματα, δίκτυα διανομής νερού άρδευσης και άλλα. Επομένως, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε ένα καλό βήμα αρχικά, με το να αναλάβει την ευθύνη του έργου αυτού, το οποίο παλιότερα καρκινοβατούσε, στη συνέχεια παρουσίασε μεγάλες ασυνέπειες και παραλείψεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

                                              Λίτσα Στεργιοπούλου                                                           Κώστας Βολιώτης