Αθήνα, 28/06/2023

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών επί της πρότασης της Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας της ΕΕ για τον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους της έκθεσης στον αμίαντο και εντάσσεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της Επιτροπής για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τον αμίαντο και για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αμίαντο. 

Ο αμίαντος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καρκινογόνος ουσία που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλά κτίρια και ευθύνεται για πολλούς θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες της πολιτικής συμφωνίας θα διασφαλίσουν ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα εκτίθεται σε συγκεντρώσεις άνω των 0,01 ινών αμιάντου ανά κυβικό εκατοστό (f/cm³) κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου. Η μέγιστη αυτή τιμή, η οποία έχει καθοριστεί βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων, είναι υποδεκαπλάσια του προηγούμενου ορίου έκθεσης.

Στο τέλος αυτής της μεταβατικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να υιοθετήσουν ένα διττό μοντέλο, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ: i) οριακής τιμής 0,01 ινών ανά cm³, συμπεριλαμβανομένων των πλέον λεπτών ινών αμιάντου·ii) ή οριακής τιμής 0,002 ινών ανά cm³, εξαιρουμένων των πλέον λεπτών ινών αμιάντου.

Μετά την επίσημη έγκριση της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να μεταφέρουν την οδηγία της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 2 299 63 02· Flora Matthaes – Τηλ.: +32 2 298 39 51)

Press Release in English

Ακολουθήστε μας 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 2107272100

https://greece.representation.ec.europa.eu/index
commrepathens@ec.europa.eu