Δελτίο Τύπου

Κυκλική οικονομία: Οι νέοι κανόνες για πιο ανθεκτικές, ενεργειακά αποδοτικές και εύκολα επισκευάσιμες κινητές συσκευές προσφέρουν βιώσιμες επιλογές στους καταναλωτές

Αθήνα, 16/06/2023

 Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές και βιώσιμες επιλογές όταν αγοράζουν κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, καθώς και ταμπλέτες, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση. Την ίδια μέρα που προτάθηκαν οι νέοι κανόνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν μέτρα για να καταστούν οι εν λόγω συσκευές πιο ενεργειακά αποδοτικές, ανθεκτικές και εύκολα επισκευάσιμες, κατόπιν σχετικής πρότασης που είχε υποβάλει η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2022, στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενεργειακή επισήμανση που προτείνεται σήμερα, στα έξυπνα τηλέφωνα και στις ταμπλέτες που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες για την ενεργειακή τους απόδοση, τη βαθμολογία επισκευασιμότητάς τους, τη μακροβιότητα της μπαταρίας, την προστασία από σκόνη και νερό και την αντοχή σε τυχαίες πτώσεις. Είναι η πρώτη φορά που ένα προϊόν που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να αναγράφει δείκτη επισκευασιμότητας.

Από την πλευρά τους, οι νέοι κανόνες οικολογικού σχεδιασμού για κινητά και ασύρματα τηλέφωνα και ταμπλέτες καθορίζουν απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αντοχής σε τυχαίες πτώσεις ή τη χάραξη, την προστασία από σκόνη και νερό και τη χρήση επαρκώς ανθεκτικών μπαταριών. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κανόνες για την αποσυναρμολόγηση και την επισκευή, όπως την υποχρέωση των παραγωγών να καθιστούν διαθέσιμα στους επισκευαστές τα ανταλλακτικά κρίσιμης σημασίας εντός 5-10 εργάσιμων ημερών για έως και 7 έτη από την παύση της πώλησης του εκάστοτε μοντέλου στην αγορά της ΕΕ.

Τα μέτρα αυτά θα καταστήσουν την οικονομία της ΕΕ πιο κυκλική, θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, στη στήριξη κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και στην αξιοποίηση των οφελών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τους καταναλωτές. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν επίσης στη βελτιστοποίηση της χρήσης κρίσιμων πρώτων υλών και θα διευκολύνουν την ανακύκλωσή τους

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Ακολουθήστε μας 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 2107272100

https://greece.representation.ec.europa.eu/index
commrepathens@ec.europa.eu


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, παρακαλούμε ενημερώστε τις προτιμήσεις σας στο: https://webgate.ec.europa.eu/commfrontoffice/conrep/public/ ή επικοινωνήστε στο: COMMREPGRDATAPROTECTION@ec.europa.eu

If you no longer wish to receive notifications, please change your preferences on: https://webgate.ec.europa.eu/commfrontoffice/conrep/public/ or send an e-mail to:COMM-REP-GR-DATAPROTECTION@ec.europa.eu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) 2018/1725.

Αντίστοιχη μεταχείριση επιφυλάσσεται στις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας / τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.