Βόλος 29/04/2021                                                              ΠΑΝΔΟΙΚΟ2020-21/509

 

Προς το Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας

Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ

 

Απαντώντας στο έγγραφό σας με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔ/38470/2521/ 20-04-2021 για ορισμό εκπροσώπων στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ σας πληροφορούμε ότι το ΠΑΝΔΟΙΚΟ ορίζει ως εκπροσώπους τους:

 

Νικόλαο Ασλάνογλου του Αλεξάνδρου και της Σημέλας, εικονολήπτη, Α.Φ.Μ. 041928887, Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, Δ.Α.Τ. ΑΙ.356991, που κατοικεί, στην οδό Φλέμινγκ 17, στη Βέροια, τηλ. 6946-381707, noikveria@gmail.com, ως τακτικό.

 

και τον Γεώργιο Καλλιαμπέτσο του Κωνσταντίνου και της Ευχάριτος, επιχειρηματία, Α.Φ.Μ. 017441842, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Δ.Α.Τ. AM.004049, που κατοικεί στην οδό Πρωτέως 29, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, τηλ. 6944-842384, giokalli@gmail.com, ως αναπληρωτή.

 

Η Επταμελή  Γραμματεία

 

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Θαν Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384

Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141