Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Προστασία Λιμνών, Υδατικών Πόρων και Βιοποικιλότητας»
Συνδιοργάνωση: ΚΕΔΕ, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Λίμνη Πλαστήρα, 21-23 Νοεμβρίου 2014

Το βιβλίο των Πρακτικών

Εξώφυλλο (κλικάρετε για προβολή):

Διαβάστε το βιβλίο στην οθόνη σας.

Κατεβάστε το PDF (9,6 MB)

Το πλήρες Βίντεο του Συνεδρίου

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 1 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 14)

ΒΙΝΤΕΟ: Spot

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 3 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 15)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 4 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 16)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 5 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 17)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 6 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 18)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 7 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 20)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 8 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 21)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 9 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 23)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 10 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 29)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 11 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 34)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 12 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 36)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 13 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 37)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 14 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 41)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 15 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 42)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 16 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 48)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 17 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 55)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 18 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 61)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 19 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 70)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 20 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 73)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 21 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 76)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 22 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 77)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 23 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 80)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 24 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 86)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 25 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 90)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 26 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 96)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 27 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 102)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 28 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 106)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 29 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 110)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 30 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 117)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 31 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 122)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 32 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 127)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 33 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 132)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 34 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 137)

ΒΙΝΤΕΟ: μέρος 35 – (σελ. βιβλίου πρακτικών: 143)