Μέρος 1/27 – Έναρξη


Μέρος 2/27 – Χαιρετισμοί


Μέρος 3/27 – Εισήγηση Τριτοπούλου


Μέρος 4/27 – Εισήγηση Βαρελίδη


Μέρος 5/27 – Εισήγηση Χαλβατζή


Μέρος 6/27 – Εισήγηση Παπαγγελόπουλου


Μέρος 7/27 – Εισήγηση Παλαμάρη


Μέρος 8/27 – Εισήγηση Πατεράκη


Μέρος 9/27 – Εισήγηση Παπαθεοδώρου


Μέρος 10/27 – Εισήγηση Μπάρλα


Μέρος 11/27 – Ερωτήσεις – Συζήτηση


Μέρος 12/27 – Εισήγηση Κουμαντάνου


Μέρος 13/27 – Εισήγηση Πειρουνάκη


Μέρος 14/27 – Εισήγηση Βαφίνη


Μέρος 15/27 – Εισήγηση Λάζου


Μέρος 16/27 – Εισήγηση Κυρκίτσου


Μέρος 17/27 – Εισήγηση Φυτίλη


Μέρος 18/27 – Εισήγηση Δενδρινού


Μέρος 19/27 – Εισήγηση Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος


Μέρος 20/27 – Εισήγηση Παπαδάκη


Μέρος 21/27 – Ερωτήσεις – Συζήτηση


Μέρος 22/27 – Συζήτηση


Μέρος 23/27 – Συζήτηση


Μέρος 24/27 – Συζήτηση


Μέρος 25/27 – Συζήτηση


Μέρος 26/27 – Συζήτηση


Μέρος 27/27 – Συζήτηση – Λήξη