ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

11.00: Έναρξη Έκθεσης Δραστηριοτήτων Εταιρειών και Οργανώσεων στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Περίπτερα στο χώρο του Συνεδρίου

16.00-17.00: Προσέλευση Συνέδρων

17.00-17.55: Χαιρετισμοί

17.55-18.00: Κήρυξη Έναρξης Συνεδρίου

1η Συνεδρία

18.00-18.15: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Παπαδόπουλος Δημήτρης, Διευθυντής Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

18.15-18.30: «Διεθνείς Οργανισμοί για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Αλεξίου Μαρία, Γραμματέας Δ.Σ. Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

18.30-19.15: Ερωτήσεις-Συζήτηση

19.15-19.30: Διάλειμμα-μπουφές

2η Συνεδρία

19.30-19.45: «Ο ρόλος του Κράτους στη Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

Αγγελόπουλος Κώστας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος Υπουργείου Ανάπτυξης

19.45-20.00: «Κοινωνική και Περιβαλλοντική Αριστεία, Ηθικά Κίνητρα για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη και τη Προστασία του Περιβάλλοντος».

Βουρνάς Ιωάννης, Γεν. Δ/ντής Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ

20.00-20.15: «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Εργασία».

Θεοχάρη Χριστίνα, Γραμματέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ

20.15-20.30: «Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην Πράσινη Απασχόληση μέσα από την Περιβαλλοντική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματικότητα».

Παλαιολόγος Χρήστος, Γεν. Γραμματέας ΚΕΔΚΕ

20.30-20.45: «Η Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης».

Εκπρόσωπος των Συστημάτων

20.45-21.00: «Ολοκληρωμένα και Καινοτόμα Συστήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ποιότητας».

Ζήσης Γιάννης, μέλος της Ε.Γ. του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

21.00-21.30: Ερωτήσεις-Συζήτηση

21.30: Λήξη Εργασιών Πρώτης Ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Πρωινή Συνεδρία

9.00: Συνέχιση Έκθεσης Δραστηριοτήτων Εταιρειών στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Περίπτερα στο χώρο του Συνεδρίου

9.00-9.30: Προσέλευση Συνέδρων

3η Συνεδρία

9.30-9.45: «Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου και του Μοντέλου Επιχειρηματικής Ηθικής».

Παπασπυρόπουλος Σωτήρης, Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής

9.45-10.00: «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και ΜΚΟ» Βολιώτης Κώστας, μέλος της Ε.Γ. του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

10.00-10.15: «Το Καταναλωτικό Κοινό και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Τσεμπερλίδης Νίκος, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., Συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή

10.15-10.30: «Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Δαμουλιάνου Χριστίνα, Δημοσιογράφος

10.30-11.15: Ερωτήσεις-Συζήτηση

11.15-11.30: Διάλειμμα

4η Συνεδρία

11.30-11.45: «Καθιέρωση Προτύπου ISO για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

Σαριδάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος τομέα τυποποίησης ΕΛΟΤ

11.45-11.55: «Η Προβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

Σπανός Μιχάλης, Εκπρόσωπος του Eurocharity

11.55-12.10: «Η Ποιότητα και η Ευθύνη στο Εργασιακό Περιβάλλον και η Απασχόληση».

Κοντός Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

12.10-12.25: «Διαμόρφωση Καλών Πρακτικών στις Δημόσιες Σχέσεις της Αυτοδιοίκησης, του Εθελοντικού Κινήματος και των Επιχειρήσεων για το Κοινό τους Όφελος».

Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

12.25-13.00: Ερωτήσεις-Συζήτηση

13.00-13.30: Στρογγυλό Τραπέζι για την Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και την Απασχόληση

13.30-14.00: Αποφάσεις Συνεδρίου

14.00: Λήξη Θεματικού Συνεδρίου

14.00-16.30: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας στον Αλιάκμονα και γεύμα στο χώρο αυτό

16.30-19.00: Περιήγηση για τους εκτός ΠΑΝΔΟΙΚΟ Συνέδρους

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εσωτερικό Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Μόνο για Συνέδρους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

17.00-17.10: Διαπίστωσης Απαρτίας, Εκλογή Προεδρείου

17.10-17.30: Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

17.30-18.00: Εγγραφή-παρουσίαση νέων οργανώσεων

18.00-18.30: Απολογισμοί

18.30-20.00: Ερωτήσεις, κριτική, ψηφοφορίες στους απολογισμούς

20.00-21.00: Προετοιμασία αρχαιρεσιών

21.00: Τέλος εργασιών δεύτερης μέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Εσωτερικό Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Μόνο για Συνέδρους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

8.30-9.00: Προσέλευση Συνέδρων

9.00-10.30: Αρχαιρεσίες, προτάσεις για τη λειτουργία του Δικτύου

10.30-11.30: Προγραμματισμός δράσης, αξιολόγηση κυριότερων ελληνικών οικολογικών προβλημάτων

11.30-12.00: Επιλογή θέματος και τόπου επόμενου Συνεδρίου

12.00: Λήξη Συνεδρίου

12.00: Λήξη Έκθεσης Δραστηριοτήτων Εταιρειών στον τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Περίπτερα στο χώρο του Συνεδρίου