Βόλος 02/03/2017

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Κύριε υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) πληροφορήθηκε ότι, παρά τα μεγάλα προβλήματα της αλιείας στις Ελληνικές θάλασσες, το Υπουργείο σας με την Υπουργική Απόφαση 6719/146097/30-12-2016, θέσπισε διαχειριστικό σχέδιο για την βιτζότρατα, παρά τη σχετική απαγόρευση της Ε.Ε. Το διαχειριστικό σχέδιο θα έπρεπε να θέτει ως στόχο την αποκατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα των σημερινών. Πώς όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιστροφή της βιτζότρατας, η οποία ψαρεύει κοντά στις ακτές και μάλιστα σαρωτικά; Θυμούμαστε ότι και εσείς προσωπικά είχατε εκφραστεί αρνητικά για την ίδια Απόφαση που είχε λάβει ο προκάτοχός σας. Η Απόφαση που λάβατε μπορεί να εξυπηρετεί μια μικρή μερίδα αλιέων, αλλά αγνοεί τα απελπισμένα καλέσματα του 95% των υπολοίπων αλιέων. 

   Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ σας παρακαλεί να επιμείνετε στην οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας καθώς και άλλων καταστροφικών συρόμενων εργαλείων, μένοντας συνεπής στις αρχικές σας απόψεις.

   Η αλιεία θα πρέπει να ξαναγίνει πηγή πλούτου για την χώρα μας με σεβασμό στην βιοποικιλότητα.