Βόλος 23/03/2015
Προς τον αν Υπουργό ΠΑΠΕΝ. Κ. Ι. Τσιρώνη
Θέμα: Εξοντωτική οικονομική πολιτική κατά οικολογικών οργανώσεων

Κύριε Υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) περιλαμβάνει πάνω από 50 οικολογικές οργανώσεις, της μαχόμενης οικολογίας, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Τον τελευταίο καιρό έχουν ακολουθηθεί διαδικασίες που, αντί να διευκολύνουν το έργο τους και να τις ενισχύουν οικονομικά, αντίθετα έχουν καταφέρει αλλεπάλληλα οικονομικά πλήγματα εναντίον τους, οι κατά τόπους εφορίες, με αποτέλεσμα, άλλες να αδρανήσουν και άλλες να οδηγηθούν σε κλείσιμο.

Τα πλήγματα αυτά έχουν δύο μορφές:
Α) Επιβολή προστίμων κλπ., πολλές φορές κατά τρόπο άδικο και αυθαίρετο.
Β) Επιβολή τέλους επιτηδεύματος!

Α) Με εντολή του Γ. Ε. Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιτζή διενεργήθηκε έλεγχος όλων των ΜΚΟ που έχουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, πάρει χρήματα από το κράτος. Παρόλο που η απόφαση αυτή είναι σωστή, για να χωρίσει η ήρα από το σιτάρι, τελικά οι έλεγχοι κατέληξαν όχι σε έλεγχο τυχόν ατασθαλιών, αλλά σε φορολογικό έλεγχο, που πολλές φορές, με απόλυτη αυθαιρεσία, κατέληξε σε εξοντωτικά πρόστιμα. Αυτό μας βάζει σε υπόνοιες ότι υπήρξε, από την προηγούμενη κυβέρνηση, συγκεκριμένη πολιτική για να πληγεί και να αδρανήσει η κοινωνία των πολιτών. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αυτό έγινε κατορθωτό.
Ανάμεσα Σε αυτούς που ελέγχθηκαν ήταν και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Ο έλεγχος προς το ΠΑΝΔΟΙΚΟ κράτησε πάνω από 7 μήνες και υπήρξε εξονυχιστικός. Η περίοδος, που κάλυψε ο έλεγχος, ήταν η περίοδος 2000-2011. Βρέθηκαν πολλά λάθη και παραλείψεις, διαχρονικά, στην αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Τα λάθη οφείλονται στο γεγονός ότι η εκάστοτε διαχείριση δεν είχε υπόψη της ότι θα γίνει έλεγχος από την εφορία. Διότι η φιλοσοφία ήταν: να είναι όλα εντάξει εσωτερικά στο ΠΑΝΔΟΙΚΟ και να μην υπάρχει υπόνοια από καμία οργάνωση του ΠΑΝΔΟΙΚΟ για οποιεσδήποτε ατασθαλίες από την εκάστοτε διοίκηση. Εξάλλου, για μεγάλα διαστήματα, δεν υπήρχε λογιστής. Τα λάθη όλα ήταν τυπικές παραβάσεις. Τίποτα το επιλήψιμο στη διαχείριση δεν διαπιστώθηκε.
Το τελικό πόρισμα της Εφορίας καταλόγισε πρόστιμα συνολικού ποσού 8.184,56€. Μετά από συμβιβασμό, το ποσό αυτό μειώθηκε περίπου στο μισό και στο εξής καταβάλλεται μηνιαίο ποσό προς εξόφληση.
Β) Κατά τρόπο παράδοξο επιβάλλεται, σε όσες ΜΚΟ έχουν το χαρακτήρα εταιρείας  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «τέλος επιτηδεύματος» 400,00 ευρώ το χρόνο! Ανεξάρτητα από τη σχετική αγραμματοσύνη των εμπνευστών του μέτρου αυτού (σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη, επιτήδευμα «είναι το επάγγελμα που ασκεί κάποιος για βιοπορισμό»), οι οικολογικές και άλλες οργανώσεις επιβαρύνονται με ετήσιο ποσό που δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν.

Μετά τα παραπάνω, που με συντομία εκθέσαμε, ζητάμε να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες με τις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα στις οργανώσεις μέλη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και εκεί όπου θα διαπιστωθούν σκόπιμες αυθαιρεσίες, να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις. Ζητάμε επίσης να καταργηθεί το «τέλος επιτηδεύματος» για τις ΜΚΟ, που είναι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Συνημμένα: Σχετικό ψήφισμα του 24ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ