17ο Συνέδριο

Μυτιλήνη, 7-9 Οκτωβρίου 2005 Θέμα ”Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” Απόφαση του 17ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος είναι ασφαλώς οι σοβαρές επιπτώσεις σε πλανητικό επίπεδο...