16ο Συνέδριο

Τριχωνίδα Αγρινίου, 8-10 Οκτωβρίου 2004 Θέμα ”ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” ΑΠΟΦΑΣΗ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΘΕΜΑ: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” Οι σύνεδροι του 16ου συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ που πραγματοποιήθηκε στην Τριχωνίδα ( 8-10/10/2004) σε συνεργασία...