Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης

 Αθήνα, 10/11/2023

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόσφατη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης. Όταν εγκριθεί και εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο κανονισμός θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 Ο κανονισμός αναμένεται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία συνεχούς και βιώσιμης αποκατάστασης της φύσης σε όλες τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ. Γενικός στόχος της ΕΕ είναι να θεσπίσουν τα κράτη μέλη μέτρα αποκατάστασης τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και του 20% των θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης πριν από το 2050.

 

Ο κανονισμός θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τον στόχο αποκατάστασης βάσει του παγκόσμιου πλαισίου του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα της συνόδου COP15 για τη βιοποικιλότητα του Δεκεμβρίου του 2022.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό. Μόλις εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

 Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο σχετικό δελτίο Τύπου.
Press Release in English
Ακολουθήστε μας 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 2107272100

https://greece.representation.ec.europa.eu/index
commrepathens@ec.europa.eu